Iskolánkról / Szent László király

Szent László király

Athleta Patriae

"Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály!
Magyarországnak édes oltalma,
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
Csillagok közt fényességes csillag."

  Szent László király 1040 körül született Lengyelországban. Nagyapját, a pogány Vazult (Vászolyt) István király vakíttatta meg. Apja, Béla testvéreivel együtt István haragja elől menekült el az országból, s mégis László lett az, aki István életművét folytatta.

  1077-ben került trónra. Uralkodása alatt (1077-1095) a trónviszályoktól és külső támadásoktól zaklatott országban nyugalmat és rendet teremtett törvényeivel, melyek a magyar jog legszigorúbb törvényei. A büntetés mértéke az elkövető társadalmi helyzetétől függött:
  "Magyarország összes előkelői... esküvel elhatároztuk, hogy ha a főembereknek bármilyen rokonát lopás bűnében találják egy tyúk értékén túl, semmiképpen sem rejthesse el vagy védhesse meg őt közülük senki. Azt is akarjuk, hogy magát a tolvajt.. akasszák fel, és egész vagyona vesszen el." A szolga visszaesőként kapott halálos ítéletet lopásért, először "csak" az orrát vágták le.

  A rendkívül szigorú törvények ellenére emlékét legendák (Gesta Ladislai regis), falfestmények (gelencei és székelyderzsi) tucatjai őrizték meg. Ő a magyar lovagkirály, az athleta patriae, a gyengék védelmezője.

  Míg László 1091-ben Horvátországban hadakozott, a kunok betörtek az országba, feldúlták, s kifosztották. A pusztítás hírére a király erős sereggel tért haza, üldözőbe vette a zsákmánnyal megrakott kunokat, és győzelmet aratott felettük. A nép ezért halála után is hitt segítő erejében. III. Béla idején szentté avatták I. Lászlót.

  Sokáig élt a nép között az a hit, hogy a szent király "kijön" a sírjából, ha nagy veszély fenyegeti a magyarokat, és győzelemre segíti népét. 1354 nyarán, amikor a székelyek élethalálharcukat vívták a tatárokkal, öreg tatárok mesélték, hogy "valami nagy lovag járt előttük, magas paripán ült, fején arany korona, kezében csatabárd, mely hatalmas csapásokkal és vágásokkal pusztította mindnyájukat." (A névtelen minorita krónikája) Ő döntötte el az ütközetet a magyarok javára. A csata után - a legenda szerint - László király bebalzsamozott testét verejtékesen találták Váradon (Janus Pannonius is említi ezt a Búcsú Váradtól című versében).


  A váradi püspökséget, a templomot László király alapította. Először Somogyvárra, majd ide, a váradi templomba temették. A templom előtt állt a király lovasszobra, a kolozsvári testvérek (György és Márton) alkotása. Még a szoborhoz is kapcsolódott legenda. (Erről Arany János írt a Toldi estéjében.)

  Szent László kultuszát a másik lovagkirály, Nagy Lajos teremtette meg. Az 1370 körül készült Képes Krónikában Salamon és I. Géza után Lászlóról esik a legtöbb szó, hiszen ő azok közé a királyok közé tartozott, akik "Magyarország népeit a békesség gyönyörűségében, s bőséges nyugalomba megőrizték".

 

Egy Power Point bemutató Szent László királyról