Iskolai élet / A hetesek kötelességei

A HETESEK KÖTELESSÉGEI

 

 

1/       A tanterembe lépéskor ellenőrzik a terem bútorzatát, ablakok, ajtók, fal, táblák, parketta, szegélyléc, stb. állapotát. Bármilyen hibát, rongálást, törést, firkálást, stb. észlel, az osztályban erre a célra rendszeresített füzetbe bejegyzi, és a szünetben az esetleges hibát jelenti az osztályfőnöknek és a gondnoki irodán (a portával szemben).

 

 

2/       A közös helyiségek (mosdók, folyosók, öltözőszekrény) állapotáért az azon a szinten lévő összes osztály a felelős. A tantermek előtti folyosóért, az ottani ablakok zárásáért az ablakkal szemben lévő tanterem hetesei a felelősek.

 

 

3/       Tanítás végén a hetesek ismét átnézik a termet, ablakokat becsukják, világítást kikapcsolják, a padokból az ott lévő könyveket, szemetet, stb. kiüríttetik, a táblát letörlik.

 

 

4/ A hét utolsó tanítási napjának végén ellenőrzi az öltözőszekrények rendjét. (Az öltözőszekrényeket üresen, tisztán kell hagyni.)

 

 

5/       Ha a hetes rosszul végzi a feladatát, az okozott károkat nem írja be a füzetbe, nem ellenőrzi rendesen a termet, az okozott kárért felelősségre vonható.

 

 

6/       A tanuló, ha a saját helyén bármilyen rendellenességet észlel, köteles jelenteni a heteseknek.

 

 

                                                                               Sárkány Péter

                                                                                   igazgató