A könyvtárról

Céljaink

Könyvtárunk az iskolai oktató-nevelő munka eszköztára, a diákok tanulásának és művelődésének szellemi bázisa. A gyűjtemény tükrözi iskolánk célkitűzéseit, tantárgyi rendszerét. Fontosnak tartjuk, hogy itt helyet kapjanak a diákok a kulturált kikapcsolódásra. Nevelési célunk, hogy diákjainkat megtanítsuk az önálló ismeretszerzésre, és az ehhez szükséges eszközök (könyv, katalógus, elektronikus dokumentumok) használatára.


A Hely

A könyvtár a III. emeleten, a díszterem fölött helyezkedik el 185 m2-en. A könyvek nagyrészt szabadpolcon találhatók, de bizonyos gyűjteményrészek a folyosón helyezkednek el, és működnek kihelyezett kiskönyvtárak is, amik a különböző tantárgyak tanítását segítik. A könyvtár berendezései és elrendezése lehetővé teszik, hogy egy időben különféle programokat lehessen tartani: tanórákat, filmnézést, kutatást és tanulást, kölcsönzést. Egy egész osztály részt tud venni szakórákon, könyvtári órákon.

A helyiség meleg színű bútorai nagyon barátságosak. Egyik tanulónk hat hatalmas puffokat varrt a könyvtár részére, ezeket a tanulók nagyon szeretik.

Vissza