Könyvtárhasználati szabályok

1. Beiratkozás

A könyvtárat az iskola tanárai, nappali és felnőtt tagozatos diákjai használhatják. A beiratkozás és a használat díjtalan. A nappali tagozatos diákok tanév kezdéskor automatikusan tagjaivá válnak a könyvtárnak. A felnőtt tagozatos diákok az iskola által érvényesített diákigazolvánnyal vagy személyigazolvánnyal, lakcímük és telefon elérhetőségük megadásával iratkozhatnak be.

2. A használat módjai

A könyvtár használata során az iskolában megszokott kulturált viselkedést kérjük a tanulóktól. Nem szabad enni, inni, szemetelni, hangoskodni. Óra után a székeket, asztalokat vissza kell tenni a helyükre, a termet rendben kell elhagyni.

Kölcsönzés
Kölcsönzéskor a tanuló aláírásával igazolja a dokumentum átvételét. A dokumentumért a felelősség mindig azt a tanulót illeti, aki a kölcsönzést aláírásával igazolta. Mivel a diákoknak a tanulási segédkönyveket, tankönyveket minden nap magukkal kell hozniuk, ennek elmulasztását nem pótolhatják a könyvtárból. A kölcsönzés lejártakor a tanuló köteles a dokumentumokat a könyvtárba visszahozni vagy a kölcsönzést meghosszabbítani.

Helyben használható könyvek
Helyben használhatók a következő könyvek: a kézikönyvtár könyvei (lexikonok, szótárak, adattárak, térképek, kronológiák és szakkönyvek), a tankönyvgyűjtemény könyvei (minden tankönyvből egy-egy példány), továbbá a folyóiratok.

Csoportos használat
A könyvtárban gyakran zajlanak szakórák, projektfoglalkozások. Ilyenkor a szolgáltatások korlátozottan működnek.

Kihelyezett letétek
A gyűjtemény egy része a tantárgyi munkaközösségeknél található. Ezt a letéti állományt a szaktanárok használják. A letéti állományok a szaktanárok felkészülését, önképzését, a tanítást szolgálják.

3. Kártérítés, felelősség

A kölcsönző tanuló anyagilag felel a kikölcsönzött dokumentumért, és ha az megrongálódik vagy elvész, akkor egy azonos mű hibátlan példányával kell pótolni.
A tanulói jogviszony megszüntetése előtt a tanulónak rendeznie kell a könyvtári tartozásokat, amiről a könyvtárostanár igazolást ad.
Akik nem tartják be a könyvtár szabályait, azoktól az igazgató időlegesen vagy végleg megvonhatja a kölcsönzés és internet használat jogát. Az olvasók pedig, ha problémájuk vagy panaszuk van, a könyvtárostanárhoz vagy az iskola igazgatójához fordulhatnak a probléma megoldása céljából.

Vissza