Elérhetőségeink:
Telefon: 06 (1) - 262-35-99
Tagozatvezető: 120-as mellék
Titkárság 114-es mellék
Email: esti.titkarsag@szlgbp.hu

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-32

FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT

OM azonosító: 035236
Beiratkozás a 2022/2023-as tanévre

A 18 év alatti tanulók esetében kizárólag a tagozat vezetője engedélyezheti a felvételt, illetve a szülő megjelenése is szükséges a beiratkozáshoz.
A szülői nyilatkozat itt érhető el.

További beiratkozási napok:
2022. szeptember 1. (csütörtök) 13.00 - 15.00 óra

Beiratkozás az estis iskolatitkárnál a portával szemben.

Szükséges iratok:
  • Előző bizonyítvány(ok)
  • Személyi igazolvány
  • A következő okmányok fénymásolata:
    • személyi igazolvány
    • lakcímkártya
    • TAJ kártya
A jelentkezési lapot innen letöltheti, vagy a beiratkozáskor az iskolában töltheti ki.

Tudnivalók a jelentkezés előtt:

A Kőbányai Szent László Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatán a tanítás esti munkarend szerint folyik. Tagozatunkon a képzés ingyenes, a térítési díj fizetési kötelezettség megszűnt.

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint:
60. § (3) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja tanulmányait felnőttoktatás keretében, melyben a tizenhatodik életévét betölti.”
45. § (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.”
Tagozatunkon a tanulóknak évközi (negyedéves, féléves, háromnegyed éves) és év végi beszámolási kötelezettségei - írásbeli és szóbeli vizsgái - vannak. Aki évközi vagy év végi vizsgakötelezettségeit nem teljesíti, tanulói jogviszonyát megszűntetjük.

Tanítási napok a 2022-2023-as tanévben:

  Hétfő Kedd

Szerda

Csütörtök

9. évfolyam

X

 

4 hetente egy alkalommal

X

10. évfolyam

  

X

X

11. évfolyam

 

X

X

12. évfolyam

X

 

X

A tagozaton tanított tárgyak ütemezése:

Tantárgy

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv

X

X

X

X

Magyar irodalom

X

X

X

X

Matematika

X

X

X

X

Történelem

X

X

X

X

Angol nyelv

X

X

X

X

Fizika

X

X

 

 

Kémia

X

X

 

 

Biológia

 X

X

 

 

Földrajz

X

X

 

 

Informatika

 X

X

X

 

Etika

 

 

 

X

Természettudomány

 

 

X

 


Különbözeti vizsga a 10-12. évfolyamra jelentkezőknek:
A különbözeti vizsga szükségességét a beiratkozás során, a bizonyítvány megtekintése után állapítjuk meg.
Érettségi vizsga: A hatályos jogszabályok szerint az iskolával tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek nem kell az érettségi vizsgáért fizetni.
Tankönyvek: A tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. A szükséges tankönyvek listáját és a beszerzési helyek címeit az első tanítási napon kapják meg, illetve azután megtekinthető lesz a hirdető táblánkon (a porta előterében).
Családi pótlék jár a szülőnek vagy diáknak a jogszabályban meghatározott korig.
Diákigazolványt minden tanuló igényelhet. A jelen törvények szerint kedvezményes MÁV és BKK bérlet váltható az estis diákigazolvánnyal. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, a diákigazolványt le kell adni az iskolában. A jogosulatlan diákigazolvány használat eljárást von maga után.
Társadalombiztosítás (TB) és árvaellátás nem jár az esti tagozatos tanulóknak.

 

 
© Copyright 2009. Szent László Gimnázium. Készítette: Palkó Tamás